Pazartesi
Kar Yağışlı
-6°C | -2°C
Salı
Hafif Kar Yağışlı
-9°C | -6°C
Çarşamba
Hafif Kar Yağışlı
-15°C | -7°C

Tarihçemiz

TARİHÇESİ
M.Ö 626-654 yıllarında tarihimize geçmiştir.Sakalardan sonra Lidyalıların eline geçen ilçemiz M.Ö 585 yılında Lidya-Med savaşı neticesinde Erzurum ili ile birlikte Medlerin hakimiyeti altına girmiştir. M.Ö 1. yüzyılda Romalıların eline geçen Tortum M.S 979 yılında Bağdatlı Davit beye devredilmiştir. Tortum M.S 1018-1036 yıllarında Türklerin eline geçmiştir. Selçuklu sultanı Alpaslan' ın 1071 Malazgirt savaşından sonra Selçuklular Anadoluya kesin yerleşmişlerdir. O sırada Emir Saltuk Erzurum'u dolayısıyla Tortumu da zaptederek Saltukoğulları beyliğine katmıştır. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı ile Tortum ilçesi Rus ve Ermeni Mezaliminden kurtarılmıştır. Bir başka kaynakta ise şu bilgiler mevcuttur. Tortum adının nereden geldiği hakkında çeşitli söylenti ve kaynaklara rastlıyoruz. Selçuklu zamanında Saltuk oğulları sülalesinden Emil Kasım oğullarından Tortum, İlcan ve İmadettin beylerin İlçenin ilk sakinlerinden olması dolayısıyla bu adı alıyor. Ayrıca Selçuklu dilinde Tortum , Bağlık bahçelik, ve yeşillik yer anlamına da gelmektedir. Tortumun eski bir kabile ismi olduğu da söyleniyor ki aynı isimden Bulgaristanda da bir kabile olduğu biliniyor. İskitler,Sakalar. Persler, Çoruh Bulgarları. Doğu Romalılar, Suvarlar, Araplar , Abbasiler, Ardahan-Artvin- Bağraklı hükümeti, Selçuklular, Atabeyler, Moğollar, Karakoyunlu ve Akkoyunlu gibi millet ve hükümetlerin hâkimiyetinde kalmıştır. Geçmiş tarihi 2500 yıl öncesine dayanır. Kanuni S ultan Süleyman zamanında Osmanlı hakimiyetine geçmiş, Kurtuluş savaşında da 16 Mart 1918 de Rus ve Ermeni işgalinden kurtarılmıştır.

İLÇEMİZ

@2020 Tortum Belediyesi